ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. A domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a Kiss Me Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:2360 Gyál Esze Tamás utca 8. ; bejegyezte a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg.-01-09-469104; adószáma: 12145555-2-13; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. HU09 1040 4072 4956 5653 5351 1004; önállóan képviseli: Németi Tamás István ügyvezető; e-mail címe: andishungary@gmail.com; telefonszáma: +36-1-2829358; továbbiakban: Üzemeltető). 2. A Webáruházban Ön előzetes regisztrációt követően, virtuális módon - online vásárlás keretében - választhatja ki és rendelheti meg az Ön által kiválasztott terméke(ke)t. Az Üzemeltető és alvállalkozói arra törekednek, hogy a Webáruházban az Ön által kiválasztott és megrendelt terméket tartalmazó küldemény a lehető legrövidebb időn belül kiszállításra kerüljön az Ön által megjelölt szállítási címre, A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A Törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkról, amelyet a Webáruház üzemeltetése során alkalmazunk. 3. A weboldal látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a weboldalt futtató webszerveren (pl. az Ön IP címe, a látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezen adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a weboldal forgalmát figyelemmel kísérjük, és további fejlesztéseink érdekében megismerjük felhasználóink látogatási szokásait. Ezen adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, postacíme, vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja a regisztrációs oldal kitöltése során. A szolgáltatás igénybevételéhez ún. cookie-k (magyarul: sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Az egyes informatikai rendszerek által, a Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és 8 (nyolc) évig tárolásra kerülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. A Webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. A hírlevélhez kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 4. A Webáruház internetes oldala bármiféle adat megadása nélkül látogatható. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges az Ön bizonyos személyes adatainak megadása. A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek a Törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés alapul (jogalap); azok vonatkozásában az Üzemeltető, mint adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A regisztráció során a Törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük. Ön köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. Az Ön által nyújtott adatok valótlanság, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni az Ön hozzáférését. A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes. Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági, illetve hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja. Az Üzemeltető az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Üzemeltető műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. Az Üzemeltető ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem vállal. 5. Ön a személyes adatainak a regisztráció során történő megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető azokat a Törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében tárolja és felhasználja, illetve a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében alvállalkozói rendelkezésére bocsássa. Az adatokat az Üzemeltető addig tárolja, amíg Ön regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi. A megrendeléshez szükséges regisztráció során az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti Önről: Azonosításához szükséges adatok: • Név • Szállítási cím • Számlázási cím • Elektronikus levelezési cím • Telefonszám Választhatóan megadható adatok: • Számlázási cégnév • Adószám 6. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, az Ön megrendelésének teljesítése és a megrendelés megtörténtének későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Az adatainak kezelésekor tiszteletben tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogát és mindenkor a Törvény hatályos rendelkezései szerint, tisztességesen és törvényesen járunk el. Az Ön megrendelésének teljesítése érdekében az Üzemeltető a következő adatokat bocsátja a Fáma First Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1194 Budapest, Viola utca 38..; bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-929804; adószáma: 11678526-2-43; mint szállító (továbbiakban: Szállító) rendelkezésére: • Küldemény címzettjének neve • Szállítási cím • Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok) • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Szállító megbízottjai az adatokat szigorúan bizalmasan kezelik. Az Üzemeltető adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-XXXXXX 7. Szeretnénk, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben. Nem áll szándékunkban, hogy a magukat 18 (tizennyolc) éven aluli gyermekként azonosító látogatóktól információkat gyűjtsünk. Ha Ön 18 (tizennyolc) éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon, ezt bízza szüleire. 8. Egyéb weboldalakra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el weboldalunkon. Az Üzemeltető nem felelős ezen weboldalak tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek weboldalaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat vagy azt, hogy egyetértünk eljárásaikkal. Jelen adatvédelmi nyilatkozat csak az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalra vonatkozik. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az Ön személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Bármikor aktualizálhatja vagy kijavíthatja a regisztráció alkalmával megadott adatait, ehhez csak egy elektronikus levelet kell küldenie a kissmehungarykft@gmail.com elektronikus levélcímre, vagy az adataim menüpont alatt bármikor megteheti. Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, kérjük, küldjön nekünk elektronikus levelet a kissmehungarykft@gmail.com elektronikus levélcímre. 9. Tájékoztatjuk Önt, hogy a Törvény alapján az Üzemeltetőnél, mint adatkezelőnél kérelmezheti, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az Ön kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az Ön - Üzemeltető, mint adatkezelő által kezelt - adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az Üzemeltető visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ön jogosult személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az Üzemeltetőnek a tiltakozás kérdésében meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Üzemeltető a 15 (tizenöt) napos határidőt elmulasztja, úgy Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül - bírósághoz fordulhat. Amennyiben továbbá Önnek a Törvényben foglalt jogait megsértették, úgy Ön jogosult az Üzemeltető, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulni. Az Üzemeltető az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Üzemeltető mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Üzemeltetőnek nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Személyes adatainak kezeléséről és védelméről, illetve az Önt megillető jogokról felvilágosítást kaphat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: (36) 1 391 1400, faxszáma: (36) 1 391-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). 10. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsa, ebben az esetben a weboldalon közleményt tesz közzé. A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ön részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Önt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ön a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen személyek számára bármely, nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. 11. A weboldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzen el az oldalon. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, amelyért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Fentiekre tekintettel kérjük Önt, hogy szíveskedjen az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a megrendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel. A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén az Üzemeltető külön hozzájárulása nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg. 

Budapest, 2022.05.20. Kiss Me Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság